پشتیبانی

☆♡نِوِشتهـِ هــاےِ صُورتےِ مَنـ ♡☆
☆♡نِوِشتهـِ هــاےِ صُورتےِ مَنـ ♡☆
♥رُفَقّــایِّــــ خُلـ وُ چِّلَمـــ♥

cafe-webniaz.irسلاااام بچه ها چطوووووووووووووووووورید؟cafe-webniaz.ir

キラキラ のデコメ絵文字キラキラ のデコメ絵文字خب این روزا خداروشکر ماجرا داریمキラキラ のデコメ絵文字キラキラ のデコメ絵文字

久しぶりのあにまるず のデコメ絵文字جمعه ای که گذشت شبش قرار شد من ماکارانی درست کنم久しぶりのあにまるず のデコメ絵文字

動物 のデコメ絵文字دایی مهدی هی میومد نون از فریزر در میاورد و میذاشت رو میز یخش باز بشه動物 のデコメ絵文字

シンプル のデコメ絵文字بعد هی ماها میرفتیم برمیداشتیم با اون مایع ماکارانیه میخوردیمシンプル のデコメ絵文字

シンプル のデコメ絵文字هی دایی میومد میگفت ای بابااااااااااا و غررر میزدシンプル のデコメ絵文字

シンプル のデコメ絵文字آخرش کفرش در اومد گفت اینو من میذارم اینجا بیام ببینم نیست .....!!!!シンプル のデコメ絵文字

久しぶりのあにまるず のデコメ絵文字منو مامانمم مرض گرفتمون و نونرو ورداشتیم قایم کردیم久しぶりのあにまるず のデコメ絵文字

久しぶりのあにまるず のデコメ絵文字دایی اومد داشت میمرد از حرص قشنگ قرمز شده بود خخخخخخخخخخخ久しぶりのあにまるず のデコメ絵文字

乙女 のデコメ絵文字بعد اینکه کلی با مامان خندیدیم نونرو بهش دادیم乙女 のデコメ絵文字

cafe-webniaz.irدایی اومد در گوشم گفت سنا حق السکوت میگیرم چیزی نگم و تعریف کنمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمن:زحمت نکش به قدر کافی خوشمزه شده...تا چشت درآد:)cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irگفت خیلی خب باااااشهcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irولی خب متاسفانه داشت یادم میرفت نزدیک بود بسوزه خخخخcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irبماند چقدر سر ته دیگ سیب زمینی دعوا داشتیمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمنو زنداییم مثل مامور بغلش وایساده بودیم هیشکی حق نداشت دست بزنه بهشcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irموقع تقسیمشم خیلیا از حقشون گذشتن ولی دعوا بین منو زندایی و مامانم و دایی مهدی بودcafe-webniaz.ir

゜*記号*゜ のデコメ絵文字دایی:سنا چند تا خوردی؟゜*記号*゜ のデコメ絵文字

可愛い のデコメ絵文字من:یکی可愛い のデコメ絵文字

゜*記号*゜ のデコメ絵文字دایی:نفیسه تو چند تا؟゜*記号*゜ のデコメ絵文字

可愛い のデコメ絵文字مامانم:یکی可愛い のデコメ絵文字

シンプル のデコメ絵文字دایی:الکی نگو من دیدم تو آشپزخونه یکی خوردی الانم یکی...シンプル のデコメ絵文字

خلاصه این بود وضعمون

シンプル のデコメ絵文字باشگاهم خیلی خوبه تازگیا پشت تور بازی میکنیم シンプル のデコメ絵文字

cafe-webniaz.irهر خانومی هم که منو به اسم صدا میکنه یاسی میگه مادر شوهر نو مبارک....زهر مارcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irکتابایی که از یاسی گرفتم(جدید:)cafe-webniaz.ir

bh9e_a481418b57290b5c4b0372dcaa1e5ad8.jpg

cafe-webniaz.irو فیلم فروشنده هم برام آورد:cafe-webniaz.ir

fodf_f32da57029bf8154b9b21668bd9fe04f.jpg

♥ممنون عشقم♥

cafe-webniaz.irدوشنبه هم بعد از ظهر رفتیم رنگین کمان(شهر بازی قم)cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irکلی با احسان بازی کردیم حالا بماند خیلی ماجرا بودcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irکه ورودیشو رد کردیم و مامانم میترسید دنده عقب بیاد وcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irاومدیم وسط خیابون پشت یه ماشینه پارک کنیم ماشینه حرکت کرد و....cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irتو عکس پایین اون ماشین برقی زرده که اون شکلکه داره مسخرش میکنه منمcafe-webniaz.ir

77g2_8b24bc3646d2934044e08c107a79f5d2.jpg

cafe-webniaz.irبعدم رفتیم چند تا مانتو فروشی و منم یکی پوشیدم و عکس انداختمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irخیلی بهم خوب بود ولی مامانم گفت بترک انقدر مانتو داری:/cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irیاسمنم دعوت کرد که دیروز بریم خونشونcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irخلاصه بعداز ظهر دیروز رفتیم خونه یاسی ایناcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمن تا هنی رو دیدم پریدم بغلش و اینا دیگههههههcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irیکم نشستیم حرف زدیم و فوضولی کردیم:)cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irهنی گفت:ما تو باشگاه باید 800 تا طناب بزنیم!!!cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمن:بابا ما باید کلا 5 تا دراز نشست بریم منو یاسی 2 تا میریم:)cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irهنی:میخواییم بریم اصفهان مسابقه...اول میشیم از آخر...مربیمون شرط بستهcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمن:ایشالا تو راه تصادف کنی بمیری...خوابگاه میرن عوضیا....cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irبعدشم هنی فیلم گذاشت با آهنگ مردم شهر..خیلی خنده دار بود اون رقصشون مُردیمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irبعد کلی وقت فاطی اومدcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمنو هنی رفتیم پشت در قایم شدیم یاسیم کفشامونو قایم کردcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irیاسی به فاطی گفت هنوز نیومدنcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irیعنی قیافه فاطی ته خنده بوده و ما ندیدیم،ما پشت در داشتیم میترکیدیم از خندهcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irیاسمن اومد تو اتاق یهو زد زیر خندهcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irیهو منو هنی پخش زمین شدیم فاطی قرمزززز شده بود از حرصcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irخلاصه.....cafe-webniaz.ir

シンプルデコメ のデコメ絵文字اولش نسکافه آوردن با شکلات خوردیمシンプルデコメ のデコメ絵文字

シンプル のデコメ絵文字بعدم نشستیم سنتور زدیم و آهنگ خوندیم منم میخواستم ضبط کنم هی گند میزدیمシンプル のデコメ絵文字

cafe-webniaz.irیعنی سنتور زدنمون ته خنده بودcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irهمینطور فقط دنگ دنگ میزدیم شعرایی که قبلا میگفتیم رو میخوندیمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمن:یاسمن تا خرابش نکنیم ول کن نیستیمااااااااcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irبعد یاسی فلششو زد به تبلتش و کلی فیلم و عکس دیدیمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irتازه پی دی اف علوم هشتم رو دانلود کرده بود تو فلشش بودcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irیه لحظه رفت بیرون هنی گفت اه فلششو قایم کرده تبلتش هست ولیcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irوقتی یاسی اومد تبلتشو برداره فاطی گفت:هنی خااااااااااااک تو سرت فلش رو تبلتش بودcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمن:کور به تمام معناcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irو وقتی نگاهمون افتاد به کتابی که رو میز یاسمن بود به عنوان(کوری)ترکیدیم از خندهcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irتازه عوضی خرخون جدول تناوبی زده به کمدش حفظ کنه...cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irانقدر بخون ببینم به کجا میرسی؟؟؟بزخونcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irهنیم آهنگ گذاشتو بستنی خوردیم،حال و هوای کافی شاپ داشتcafe-webniaz.ir

♫کلا از اول تا آخرش زارت و زورت آهنگ میذاشت♫

cafe-webniaz.irبعدش یاسمن گفت:الهی بمیرید همتون گوشاتون سوراخهcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irآخه سوراخ گوشش بسته شدهcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irحالا ما 3 تا:یک..دو...سه...بسسسسسسسسسسسسسسسسوووووووووووووزی:)cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irخلاصه بعد اینکه ور ورامون تموم شد نشستیم اسم فامیل بازی کنیم مثل بچه آدمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irولی مگه میشد؟cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irهی میگفتیم فلان چیزو داریم؟cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irبعد جالب این بود که اشیا هممون میوه+پلاستیکی بودنcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irحیوان با ه شده بود من گفتم:هنگامه:)،بماند چقدر فحش خوردمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irواسه اعضای بدنم که بمااااااااااااااااااااااااااااااااندcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irیهو یاسی گفت پاشید عکس بندازیمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irما گفتیم نه،حال نداریم لباس بپوشیمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irگفت:جون عشقاتون....cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irفاطی بلند داشت میگفت:من عاشق هیشکی نیستمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمن:جون خودت با اون سلیقت....cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irیهو مامان یاسی اومد تو خخخخخ پیتزا آورده بودcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irیاسی:بخورید آخرش یه چیز میخوام بهتون بگمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irهممون موندیم یه لحظه...cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمن:یاسمن...سم ریختی توش؟cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irیاسی:زرررررررررررر نزن باباcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irخلاصه انقدر فکرای ناجور کردیم cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irگفت خفه شید کالباسش خونگیه میخواستم ببینم خوبه یا نهcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irخیلی چسبید.با اون طرز خوردنمون و چرت و پرتایی که روش با سس نوشتیم:)cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irیاسی گفت:مامااااااااااااااااااااااان هنگامه گفت اگه رب نداشت بهتر بود:/cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irهنی انقدر یاسیو زد کبود شد خخخخخخخخخ آخرش گفت غلط کردمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمن:واااای خیلی چاق شدم این چند وقتهcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.ir3 تاشون با هم:خفه شووووووووووووووووووووووcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمن:بابا بخدا 60 کیلو شدمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irحالا وزن بقیرو نمیگم ولی به خودم امیدوار شدم:)cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irوااای فاطی گفته اگه من به داودی پیام ندادم میتونید بگید بدری شوهرمه،ایولللcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irآقا بدری سرایدار مدرسمونه:)cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irخلاصه یاسی راضیمون کرد و بلند شدیم عکس بگیریمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irیهو4 تایی داد زدیم:حجااااااااااااب فراموش نشوددددددددددددددcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irخیلی باحال بود یعنیcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irرفتیم کلی عکس انداختیم و مامان یاسیو پیر کردیم:)cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irهی میگفتیم این باید قرینه باشه،لاو باید اینوری باشه،شالم کجه و....cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irاومدیم لاو درست کنیم فاطی ال درست کرده بودcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمامان یاسی گفت:یاسمن پاشو برا فاطمه یه گونیا بیارcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irواااااااااااااااااالااااااااااااااااا راست میگفت خووووووووووووووووووcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irگفتیم خب این عکسا خیلی رسمین یکم خل و چلی بگیریمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمامان یاسی:شماها که دائم کارتونه:)cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irبعدم رفتیم تو اتاق عارفه و یکتا میومدن قایم موشک بازی میکردن ما هم میخندیدیم بهشونcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irفاطی گفت:بچه ها قراره امسال هممون قهوه ای بشیم...cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irما:چیییییییییییییییی؟cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irفاطی:مدرسمون گفته مانتو هامون کرم قهوه ایه:/cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمامان یاسمن:قهوه ایا:)cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irای وای بر ما بیچاره شدیم...2 سال قهوه ای باشیم....cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمن:به جا 4 منگولا باید اسم گروهمونو بذاریم قهوه ایاcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irتازه مامانم زنگ زد ما داشتیم عکسارو میدیدیم یهو دیدم نوشته سنامنگولاcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irداد زدم:سنامنگولا و کوفتcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irهنی میخواس بره هممون غش کرده بودیم مامان یاسمن گفت مثلا دوستاشین پاشین ببینمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irخلاصه تا دم در رفتیم استقبالشوووووووووووووووووووووووووونcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irکتاب سرود کریسمس هم به پیشنهاد هنی و یاسی از یاسی گرفتم:)cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irبا اینکه از ساعت پنج و نیم تا نه اونجا بودیم ولی خیلی زود گذشتcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irو خیلیم خوش گذشت و خندیدیم،واقعا روحیم عوض شدcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irو تنها چیزی که خیلی سوختم یاد آوری جعبه ای بودcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irکه یاسمن چند سال پیش با تقلب از من جایزه گرفته بودcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irخیر نبینی الهیcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irو اما عکس ها:cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irپیتزا:cafe-webniaz.ir

t1ah_017f0282d29bcf8eeb58685debfaf882.jpg

ia36_4edd040de6c61e709a259c6548c5fb50.jpg

キラキラ のデコメ絵文字راهنمای عکس ها(برگرفته از راهنمای نقشه:)キラキラ のデコメ絵文字

S:سنا(من)キラキラ のデコメ絵文字

Y:یاسمنキラキラ のデコメ絵文字

F:فاطمهキラキラ のデコメ絵文字

H:هنگامهキラキラ のデコメ絵文字

A:عارفه(آبجی فاطی)キラキラ のデコメ絵文字

Yکوچک:یکتا(آبجی یاسی)キラキラ のデコメ絵文字

p32q_a0299c4a1b0de674fb58ff5f4cd1c1b2.jpg

wg3f_ab1660fc9790b0199cc8791b54b0f844.jpg

ukzw_b86010e900e3ff24596e7a6da22f138f.jpg

キラキラ のデコメ絵文字ببخشید اینو دستم لرزید تار شد:(キラキラ のデコメ絵文字

utxq_d678ab59908ddceab964857f21cea6db.jpg

乙女 のデコメ絵文字عاشقتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونم خل و چلای من乙女 のデコメ絵文字

♥دیشبم برای اولین بار رفتیم میدون میوه بخریم♥

♥من که باردومم بود میرفتم اونجا بار اولم پیاده نشدم♥

♥امان از این مامانجون و آقاجون من:/♥

cafe-webniaz.irتا بعد دخیا:)cafe-webniaz.ir

886g_img_20170808_231831.jpg

https://www.uplooder.net/img/image/55/5eeefa63c4c344c1b5dea75bf08eca12/Picture1.png


Tag's: ماکارانی ، دوستانه ، 4 منگولا ، سنا ، یاسمن ، هنگامه ، فاطمه
نظرات (36) . |by-> ♫♥♪Şคຖค ๓iŞŞ♪♥♫ |Data-> سه‌شنبه 17 مرداد 1396 . 18:19
ABOUT

@description
CATEGORIES
TAGS
LINKS
DES..

OTHER

♥کد لوگو♥

ابزار هدایت به بالای صفحه

سلام دوستان خوش اومدین♥امیدوارم از مطالبم خوشتون بیاد♥کامنت یادتون نره♥با تبادل لینک هم به شدت موافقم♥خوااااااهش میکنم قضاوت نکنید♥خوش بگذره♥♥♥.


دانلود آهنگ