پشتیبانی

☆♡نِوِشتهـِ هــاےِ صُورتےِ مَنـ ♡☆
☆♡نِوِشتهـِ هــاےِ صُورتےِ مَنـ ♡☆
♥گّــوگّــولیــتَرینــا♥

http://up.vbiran.ir/uploads/26027141098170228729_49.pngسلاووووووووووم دخیاhttp://up.vbiran.ir/uploads/26027141098170228729_49.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngنفستون دوباره پست گذاشتهhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/1009014109816984616_21.pngاه اینم خزش کردینhttp://up.vbiran.ir/uploads/1009014109816984616_21.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43199141098169610749_16.pngاومدم با کوله باری از سوتی و خاطرهhttp://up.vbiran.ir/uploads/43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngآقا ما چند وقت پیش هِرررررررمون گرفت همستر بخریمhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngبابا ها که بنده های خدا همیشه راضین ولی مامانا نهhttp://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/39814145230117636294_6.pngرفتم سراغ مامانم و گفتم:مامان!!من یه حیوون خونگی میخوام!!http://up.vbiran.ir/uploads/39814145230117636294_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/4185614109817023241_44.pngاونم نه گذاشت نه برداشت بدون هیچ حرفی فقط احسانو نشون دادhttp://up.vbiran.ir/uploads/4185614109817023241_44.png

http://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.pngداشتم میترکیدم از خنده ولی گفتم حالا جدی باشمhttp://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31405145230117741446_8.pngمامان:تو الان داری در میان انبوهی از حیوانات زندگی میکنی:/http://up.vbiran.ir/uploads/31405145230117741446_8.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngمن:مثلا؟http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.pngمامانم:خودمون!!!http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngدیگه نتونستم جلو خودمو بگیرم ترکیدم از خندهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngحالا مگه مامانم قانع میشد؟http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngهزار و یک دلیل آورد و محکم ترین دلیلشم این بود که موشه و نجسهhttp://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/303141098169616418_10.pngمنم برا رو کم کنی زنگ زدم دفتر مرجع تقلید سوال کردم گفتن نه پاکهhttp://up.vbiran.ir/uploads/303141098169616418_10.png

http://up.vbiran.ir/uploads/33986141098169915244_31.pngحالا مامانم چسبید به اینکه تو آسم کودکان داشتی و اینم پشمالوئهhttp://up.vbiran.ir/uploads/33986141098169915244_31.png

http://up.vbiran.ir/uploads/23799145230117619936_4.pngهمینطور یه بننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند حرف میزدhttp://up.vbiran.ir/uploads/23799145230117619936_4.png

http://up.vbiran.ir/uploads/88051410981699610_24.pngمنم دو روز باهاش حرف نزدم:(http://up.vbiran.ir/uploads/88051410981699610_24.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngتا الان هیچ پیشرفتی نداشتم تازه پسرفت هم داشتمhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/18044145230117636067_5.pngاز همه راه ها امتحان کردم:http://up.vbiran.ir/uploads/18044145230117636067_5.png

http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.pngصحبت منطقی و دوستانهhttp://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngگریهhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngقهرhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngخودزنیhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngدعواhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngپاچه خواریhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngالتماس کردن و قسم خوردن به جون خودم و جد و آبادمhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngمظلوم گری و ...http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png..

http://up.vbiran.ir/uploads/23799145230117619936_4.pngهیچکدوم جواب نمیدن لامصباhttp://up.vbiran.ir/uploads/23799145230117619936_4.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngقبلنا دل رحم تر نبودن؟فکر کنم باید رگمو بزنمhttp://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

همستر جونده ای دوست داشتنی

http://up.vbiran.ir/uploads/644114521118235319_1.pngمن اینو میخوام آخهههههههههههههههhttp://up.vbiran.ir/uploads/644114521118235319_1.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngفینگلی پشمالوی دوست داشتنی شیطونک ملووووووووووووسhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngخوکچه هندیم خیلی دوست دارم http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6060143480345411605_1.pngولی تا گفتم خوکچه مامانم گفت:وااااااااااااااایhttp://up.vbiran.ir/uploads/6060143480345411605_1.png

http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.pngهمینم مونده پرورش خوک راه بندازم تو خونهhttp://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.png

http://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.pngکم حیوون داریم اینجاااااااااااااا؟؟؟http://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.png

خوکچه هندی

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngعکس اینارو تو گروه دوستامم فرستادم همشون عاشقشون شدنhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngاسم گروهمونو گذاشتیم گوگولیا پروفایلشم یه همستر خیلیییییییی گوگولیهhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/41904141098169839653_20.pngخلاصه آرزوی این جیگیلیا به دل منو دوستام خواهد ماندhttp://up.vbiran.ir/uploads/41904141098169839653_20.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngچند روز پیش به مامانم گفتم پاشیم بریم فروشگاه قول میدم جمعا ده هزار تومن هم نشهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانم:اگه قول میدی باشهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/39179145211153041840_2.pngآخه هر دفعه میرم مامانمو بابامو کلا همرو پشیمون میکنم ولی صاحب فروشگاه رو خوشحالhttp://up.vbiran.ir/uploads/39179145211153041840_2.png

http://up.vbiran.ir/uploads/34974141098170231724_43.pngجیرینگی آماده شدیم به مامانجونم زنگ زدیم باهم بریمhttp://up.vbiran.ir/uploads/34974141098170231724_43.png

http://up.vbiran.ir/uploads/16369141098170027361_34.pngهیچی رفتیم و خرید کردیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/16369141098170027361_34.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pnghttp://up.vbiran.ir/uploads/34974141098170231724_43.pngای شانسم گرفت دقیقا شد نه هزار و هفتصد تومنhttp://up.vbiran.ir/uploads/34974141098170231724_43.pnghttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.pngمامانجونم هنوز درگیر مانتو خریدنهhttp://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngرفتیم کل مغازه های اون خیابونو زیر و ورو کردیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/34416145230117615972_3.pngانقدر چیزای خوشگل دیدم چشمام زد بیرونhttp://up.vbiran.ir/uploads/34416145230117615972_3.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngمامانمم:چشماتو درویش کن:/http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/19511141098169633756_17.pngیدفعه دیدیم یه جا نوشته بستنی زغالی برای اولین بار در قمhttp://up.vbiran.ir/uploads/19511141098169633756_17.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngعکساشو دیده بودم میگفتن محشره ولی این که مزه همون بستنی قیفی خودمونو میده:/http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

y0ou_4bc3a98fed6b85b3745e84660305a744.jpg

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngحالا بماند مامانجونم میخواست ظرفشو یواشکی برداره واسه ژلهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngیارو هم 4 چشمی داشت مارو میپاییدhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمنم وسایلی که خریده بودم تو کیفم خالی کردمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png پلاستیکشو دادم به مامانجونمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngیه لحظه یارو حواسش پرت شد سریع مامانجونم قاپیدشhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngیه مغازه کفش فروشی بود پشت ویترینش یه کیف و کفش دیدم خیلی خوشگل بودhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/1746714109816951004_12.pngرفتم قیمت کردم یارو گفت:88 تومنhttp://up.vbiran.ir/uploads/1746714109816951004_12.png

http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.pngمن:با کفشش دیگه؟http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31128141098169544369_11.pngیارو:با کفششم 89 تومنhttp://up.vbiran.ir/uploads/31128141098169544369_11.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31128141098169544369_11.pngبعدشم نیشش تا کجا باز شدhttp://up.vbiran.ir/uploads/31128141098169544369_11.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.pngیه چش غره ای رفتم و آروم یه زهر مار بارش کردم و اومدم بیرونhttp://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.png

http://up.vbiran.ir/uploads/1009014109816984616_21.pngبعد رفتیم از جلو یه مغازه داشتیم رد میشدیم نوشته بود مانتو سایز بزرگ،شلوار لی50 تومنhttp://up.vbiran.ir/uploads/1009014109816984616_21.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانجونمم فکر کرده مانتو سایز بزرگ 50 تومنهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.pngپرید تو مغازه و وقتی از مغازه دار پرسید مدلای 30 تومنیش کجان یارو گفت:کجا نوشتم همچین چیزی؟http://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.png

http://up.vbiran.ir/uploads/709814521115314752_4.pngمن داشتم میترکیدم از خنده خیلی جلو خودمو گرفتمhttp://up.vbiran.ir/uploads/709814521115314752_4.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngخانواده باهوش من،حالا اگه قیمتو درست میگفت انقدر نمیسوختمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngهیچی ضایع شدیم برگشتیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngاومدیم بریم سوار ماشین بشیم(بماند دوباره 2 کیلومتر دور تر پارک کرده بودیم)http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngدیدیم یه ماشین وسط خیابونهhttp://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.pngمن:مامان پارک کردنتو قربون برم:/http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.png

http://up.vbiran.ir/uploads/16642141098169819421_22.pngحالا دو تا ماشین از جلو و پشت چسبونده بودن به ماشین ماhttp://up.vbiran.ir/uploads/16642141098169819421_22.png

http://up.vbiran.ir/uploads/39179145211153041840_2.pngقیافه مامان من ته خنده بود ترسیده بود چجوووورhttp://up.vbiran.ir/uploads/39179145211153041840_2.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43199141098169610749_16.pngمامانجونم میخواست فرمون بدهhttp://up.vbiran.ir/uploads/43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngگفت بیا عقب بیا بیا یدفعه شروع کرد تق تق تق میزد رو صندوق عقب که یعنی وایساhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngبعد مامان تیزهوش من فکر کرده میگه بیا بیاhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngیعنی منو مامانجونم قرمززززززززز شده بودیم از خنده...وای خداhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6393141098169927263_27.pngشبشم پیتزا درست کردیم دایی اینام اومدن باهم خوردیم خیلی چسبیدhttp://up.vbiran.ir/uploads/6393141098169927263_27.png 

http://up.vbiran.ir/uploads/3426914523003169217_11.pngراستی حرفمو درباره مرور نکردن پس میگیرمhttp://up.vbiran.ir/uploads/3426914523003169217_11.png

http://up.vbiran.ir/uploads/33986141098169915244_31.pngیاسی گفت من علومو دوره کردم به جز زیست!!http://up.vbiran.ir/uploads/33986141098169915244_31.png

http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.pngخیلی خرخون شده بیشعورhttp://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.png

http://up.vbiran.ir/uploads/23799145230117619936_4.pngمنم به کوری چشمش رفتم نمونه سوالای ریاضی پارسالمو حل کردمhttp://up.vbiran.ir/uploads/23799145230117619936_4.png

http://up.vbiran.ir/uploads/39814145230117636294_6.pngجدول تناوبیم کامل حفظ شدم آخیییییییییییشhttp://up.vbiran.ir/uploads/39814145230117636294_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.pngاز فردا میرم روزی 3 فصل علوم میخونم 5 روزه تموم میشه ایشالاhttp://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.png

http://up.vbiran.ir/uploads/38317141098170216210_39.pngشنبه باشگاه نرفتم:(یاسمنم نرفته....مادرشوهرم خفم میکنهhttp://up.vbiran.ir/uploads/38317141098170216210_39.png

http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.pngآره این از سوژه های این چند روزhttp://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngجواب آزمایشمم گرفت فکر کنم دارم میمیرم:/http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/19511141098169633756_17.pngنه بابا زر زدم دکتر تو همون آزمایشگاه گفته مثل خر سالمی:/http://up.vbiran.ir/uploads/19511141098169633756_17.png

http://up.vbiran.ir/uploads/38489143480345435484_3.pngسری بچه چلمن هم تموم شد:(عررررررررررhttp://up.vbiran.ir/uploads/38489143480345435484_3.png

http://up.vbiran.ir/uploads/1746714109816951004_12.pngراستی ادامه پست ثابتم هم پروفایل گذاشتم خواستید ببینیدhttp://up.vbiran.ir/uploads/1746714109816951004_12.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngپ.ن:آخ دلم نمیاد ننویسم خاطره امروزوhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43199141098169610749_16.pngبعد از ظهر میخواستیم بریم خونه مامان مامانجونمhttp://up.vbiran.ir/uploads/43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngمنم هنوز مریضیم خوب نشده:(رفتیم دکتر اصلی خودمhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/88051410981699610_24.pngدوباره دو تا آمپول زدم گریم داشت در میومدhttp://up.vbiran.ir/uploads/88051410981699610_24.png

http://up.vbiran.ir/uploads/28562141098169844803_23.pngاومدیم سوار بشیم یه یارو صاف پارک کرده بود جلو ماشین ما خودشم نشسته بودhttp://up.vbiran.ir/uploads/28562141098169844803_23.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngتا دید ما سوار ماشین شدیم خودش شعورش کشید و رفت http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/16642141098169819421_22.pngرفتیم خونشون منم بی حال شده بودمhttp://up.vbiran.ir/uploads/16642141098169819421_22.png

http://up.vbiran.ir/uploads/19011145211006414470_41904141098169839653_20.pngآقاجون از استخر اومد گفت وای مایومو جا گذاشتم:/http://up.vbiran.ir/uploads/19011145211006414470_41904141098169839653_20.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngزنگ زد به استخره و گفت آره جا گذاشتم من الان فلان جام(نزدیک ترین جا به استخره-الکی)http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.pngگفت الان به پسرم میگم بیادhttp://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.pngمامانم:حداقل بگو چه رنگیهhttp://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngبدبخت حامد الان بره اونجا 10 تا شرت میذارن جلوش اونم باید تشریح کنه!!!http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/1009014109816984616_21.pngدایی حامدم گفت من جلوی درم تا اونجا نمیرم:/http://up.vbiran.ir/uploads/1009014109816984616_21.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngبعد آقاجون گفت خب سنا دیگه چخبر؟درسا خوبن؟http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngمن:آقاجونم 3 ماهه از تابستون گذشته درس کجا بود؟http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngآقاجون:معدلت چند شد؟http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngمن:برای بار سوم عوض مینمایم20http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngآقاجون:رااااست میگی؟آفریییییین یه جایزه پیش من داری:/http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngمامانجونم براش توضیح داد که واسه تولدم جایزه داد و ایناhttp://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngآقاجون:آها خب پس ولشششششششش کنhttp://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/28562141098169844803_23.pngمن:مامانجووووووووووون نمیشد چیزی نگی؟؟؟http://up.vbiran.ir/uploads/28562141098169844803_23.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngبعد آش آوردن http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

g0ki_0682a18d64aad44ef9e48322d562921e.jpg

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngمال من تموم شد گفتم دستتون درد نکنهhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngحالا جوابا:http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.pngمامانجون:بخور برات خوبهhttp://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.png

http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.pngآقاجون:مایعات بخورhttp://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.png

http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.pngمامان جون خودم:ماهیچه بخورhttp://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.png

http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.pngمامانجون:آدامس بخور...http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngهمین طور یه ریییییییس برام نسخه ردیف کردن داشتم میمردم از خندهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png دایی حامد هم اومدhttp://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngما داشتیم میخوردیم اون بدبخت نگاه میکردhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngدایی:میگن اولاد زیاد بشه توجه کم میشه!!!http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانجونم ورداشت از ته کاسه یکم(از نصف ملاقه کمتر)ریخت تو بشقاب کثیفhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngدایی:بیا اینم وضع ماhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngآقاجون:تو قابلمه هست ته دیگ دوست داری برو بخورhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngیعنی منظورش این بود که آشه سوختهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6393141098169927263_27.pngبعد هممون تعریف میکردیم خیلی خوشمزه شده و ایناhttp://up.vbiran.ir/uploads/6393141098169927263_27.png

http://up.vbiran.ir/uploads/23799145230117619936_4.pngآقاجونم یه داستان گفت به این صورت که یه روز یکی کاسه دستش بودhttp://up.vbiran.ir/uploads/23799145230117619936_4.png

http://up.vbiran.ir/uploads/23799145230117619936_4.pngیه نفر ازش میپرسه این چیه اون یارو میگه آش میدن(الکی)http://up.vbiran.ir/uploads/23799145230117619936_4.png

http://up.vbiran.ir/uploads/23799145230117619936_4.pngبعدم همه میرن صف میکشن یه جاhttp://up.vbiran.ir/uploads/23799145230117619936_4.png

http://up.vbiran.ir/uploads/23799145230117619936_4.pngحالا ما مونده بودیم این چه ربطی داره؟http://up.vbiran.ir/uploads/23799145230117619936_4.png

http://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.pngآقاجون:اونا باورشون شده اون یارو راست گفتهhttp://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.pngمامانتونم باورش شده آشش خوشمزه شدهhttp://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngینی دیگه خونه رفت رو هواhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngدایی:کلا تعریفای بابا دو بخش دارهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngاول میبره میرسونتت به اووووووووجhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngیدفعه با مخ میکوبتت زمین:/http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامان:آقاجون خیلی بامزسhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.pngیه چند دقیقه بعد آقاجون:نفیسه چقدر چاق شدی!!!http://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngدایی:بابا خیلی با مزس!!حالا نوبت توعهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/1746714109816951004_12.pngحالا ماجرای آش تموم شدhttp://up.vbiran.ir/uploads/1746714109816951004_12.png

http://up.vbiran.ir/uploads/38489143480345435484_3.pngنشسته بودیم آقاجون گفت:حامد 4 تومن میدم برو مایوی30 تومنیمو بیارhttp://up.vbiran.ir/uploads/38489143480345435484_3.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngحامد:خدایی اگه بهت میگفتن پاشو برو یه شرت خیسو بیار در عوض 4 تومن میرفتی؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngآقاجون:نه خدا وکیلیhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngمامان:مامانجون چند وقت پیش خودش رفته بازار به من نگفته ببرمش گفته روم نمیشدhttp://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngآقاجون:خوب کاری کردیhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانجون:راستی حامد این چیزه که اینه از این برام دانلود کن!!http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngقیافه دایی:http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png-میشه یکی برام ترجمه کنه؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

بعد فهمیدیم منظور مامانجون کبسیهhttp://up.vbiran.ir/uploads/1746714109816951004_12.png

http://up.vbiran.ir/uploads/1746714109816951004_12.pngخلاصه دایی داشت به مامانم کار با اپلیکیشن کبسی رو یاد میدادhttp://up.vbiran.ir/uploads/1746714109816951004_12.png

http://up.vbiran.ir/uploads/1746714109816951004_12.png(همون یه چیزی تو مایه های اسنپه)http://up.vbiran.ir/uploads/1746714109816951004_12.png

http://up.vbiran.ir/uploads/1746714109816951004_12.pngخودشم توش کار میکنه تازگیاhttp://up.vbiran.ir/uploads/1746714109816951004_12.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانجون:نفیسه خوب یاد بگیر بریم خونه سر تورو میخورماhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6060143480345411605_1.pngحالا سوالات مامانم اینا:http://up.vbiran.ir/uploads/6060143480345411605_1.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانم:خب حامد اگه این یارو بخواد منو بدزده سرمو ببره باید چیکار کنم!!!http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngحالا دایی کلی براشون توضیح داده که مشخصاتشون تو شرکت هست گاراژ که نیhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngانقدر حالا اینا درباره سر بریدن و اینا حرف زدن دایی گفت:http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngحس میکنم الان میخوام یکیو بکشم چرا اینطوری میکنید؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.pngمامانجون:نه حالا واقعا؟http://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngدایی:خب شما اگه کاری داشتی یا به من یا به مهدی زنگ بزنhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/33986141098169915244_31.pngمامانجون:چرا؟http://up.vbiran.ir/uploads/33986141098169915244_31.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngدایی:به منم اعتماد نداری؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43199141098169610749_16.pngاین بحث ادامه پیدا کرد تا دایی گفت:http://up.vbiran.ir/uploads/43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43199141098169610749_16.pngمثلا یه خانوم خوشگل سانتی مانتال سوار بشه من باید سرشو ببرم؟http://up.vbiran.ir/uploads/43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانم:خب آدم دلش نمیاد اونو بکشهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngآقاجونم یه چش غره به دایی رفتhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngدایی:تو این خونه چه مسافر باشی چه راننده فرقی نمیکنه سرتو میبرن...http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngاحساس میکنم بابا میخواد منو بکشهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/28511141098169624565_13.pngآقاجون خودم زنگ زد به مامانجونم http://up.vbiran.ir/uploads/28511141098169624565_13.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمکالمشون(در حالی که مامانجونم داااااد میزد):http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngالو؟هان؟چیییی؟اهم اهم(سرفه)http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngخب،باشه حالا میام(با صدایی شبیه خروس)http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامان:یکم مهربونترhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngآقاجون:یکم لطیف تر،تازه وقتی میخواد سرفه کنه گوشیو قشنگ میگیره جلو دهنش تو اون سرفه میکنهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngبعد از مکالمه-مامانجون:خب نفیسه اون تاکسیرو اولش باید چیکار میکردیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngمنو مامانم کلمونو کوبیدیم تو دیوارhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngاین مامانجون من گیر بده ول کن نیستhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/709814521115314752_4.pngمن:فکر کنم از پروژه مانتو هم سخت تر باشهhttp://up.vbiran.ir/uploads/709814521115314752_4.png

http://up.vbiran.ir/uploads/709814521115314752_4.pngمامان:مامانجان شما با همون اتوبوس بروhttp://up.vbiran.ir/uploads/709814521115314752_4.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.pngبعد بحث کارت پول شدhttp://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانجونم:من که خوشم نمیاد از کارت،بخوای چونه بزنی نمیشهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6060143480345411605_1.pngبعد کاشف از آب در اومد که مامانم مشخصات واقعی خودشو تو کبسی وارد کردهhttp://up.vbiran.ir/uploads/6060143480345411605_1.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانم:وااااااااااای نه من باید اسممو عوض کنم وگرنه اومدو یاروعه از من خوشش اومدhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngحامد بدو بدو بذارش کلثومhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngدایی:خب شما اسمت کلثوم باشه ولی قیافت آناهیتا باشه بازم یارو میاد در خونتونhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6060143480345411605_1.pngمامانجونم:آآآآآآآآآآآخ نفیسه پاکش کن خاک به سرمhttp://up.vbiran.ir/uploads/6060143480345411605_1.png

http://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.pngدایی حامد:خب اسم واقعی نباشه باعث سو تفاهم میشه هاhttp://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمثلا وسط مهمونی شمسی خانوم یهو تاکسیه زنگ میزنه میگه ببخشید کلثوم خانوم؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngبعد شما میگین برو آقا مزاحم نشو،بعد میگین چرا تاکسی نمیادhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.pngمامانجونمم اسمشو گذاشته بود طاهره و فامیلی مامانمhttp://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانم:خب تاکسیه بخواد بیاد دنبالمون میگه اعه این با اون کلثوم خانوم نسبتی نداره؟؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانجونم:حامد اینو پاکش کن اسمم قشنگه میدزدنم،شماره شرکتشو بدهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngدایی شماررو داد و گفت اسمشم ذخیره کن دزد...قاتلِ جونمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانجون:نه خدا وکیلی اسمش چی بود؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانم:یهو وسط قتل و خونریزی مامان یادش میره اسم شرکته چیهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png میگه آقا وایسا اسم شرکتتونو چی ذخیره کردم؟؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.pngمامانجونم:واااااااااایساااا ببینم یعنی الان همه شمارمو دارن؟http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.png

http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.pngمن:سکوت میکنم که این سکوت منطقی ترهhttp://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.pngمامانجون:حامد،طیبه اینو فهمیده؟http://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.pngدایی:آرهhttp://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانجون:خب پس منم میفهمم،ولی حسن آقا نهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngدایی:بهش بگو من از ساعت 6 تا 8 وقتم آزاده اگه سوالی داشتن حداقل 2 ساعت میشه دیگه؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngآخه آقاجونم خیلی رو این چیزا حساسهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.pngموقع رفتن هم دایی گفت:خب اسمش چی بود؟http://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانجونم:باکسیhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامان:اون باکس تختته که یه عمر درگیرشی،یاد کپسول بیوفت که با تاکسی ازدواج کردهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانجونم:کپسولو یادم میرهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngاین مامانجون من همه چیو اشتباه میگهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngزامپیا:زاپیاhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngتل گرام:تلگرامhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngباکسی:کبسی:/http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngوکلی ماجرای دیگهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngخدایا این خوشیارو از ما نگیرhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngراستی امروز باشگاه رفتم انقدر مادر شوهرم خوش اخلاق بودhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngاز دور هی داشت صدام میکرد فکر کردم میگه ساینا سایناhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمن:ساینا کیه دیگه http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمربی:مگه سنا نیستی؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمن:آرهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمربی:خب منم گفتم سنا دیگه تیزهوش:/http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمن:خب اشتباه شنیدمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمربی:ای یعنی با اون اسماتون...http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngبعد داشت میگفت هی نذارید تابستونا بیایید تو مدرسه ها هم بیاییدhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمنم از دور هر هر داشتم بهش میخندیدمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمربی:سنا چرا میخندی؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمن:چقدر عاصیی.دلم سوختhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngبا اینکه یاسی نبود خیلی خوش گذشتhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngالبته وقتی زنگ زد سرشو خوردم،حرفامونو نمیگم حالاhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانمم موقع خواب سوتی داد ناجووورhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngاحسان هی اذیت میکردhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngگفت احساااااااااااان یعنی مغز خر خوری....http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngبعدشم دوزاریش افتاد چه توهینی به خودش کرده کلی خندیدhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.pngبای تا بعدhttp://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png


Tag's: همستر ، خوکچه هندی ، گوگولیا ، خانواده تیزهوش ، جواب آزمایش ، خانواده باحال ، کبسی
نظرات (54) . |by-> ♫♥♪Şคຖค ๓iŞŞ♪♥♫ |Data-> یکشنبه 29 مرداد 1396 . 22:57
ABOUT

@description
CATEGORIES
TAGS
LINKS
DES..

OTHER

♥کد لوگو♥

ابزار هدایت به بالای صفحه

سلام دوستان خوش اومدین♥امیدوارم از مطالبم خوشتون بیاد♥کامنت یادتون نره♥با تبادل لینک هم به شدت موافقم♥خوااااااهش میکنم قضاوت نکنید♥خوش بگذره♥♥♥.


دانلود آهنگ