پشتیبانی

☆♡نِوِشتهـِ هــاےِ صُورتےِ مَنـ ♡☆
☆♡نِوِشتهـِ هــاےِ صُورتےِ مَنـ ♡☆
♥بِهتَریّنــ هّایـِ جَهاّنـــ♥

http://up.vbiran.ir/uploads/26027141098170228729_49.pngسلااااااااااااااااام دخملا چطورین؟http://up.vbiran.ir/uploads/26027141098170228729_49.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43199141098169610749_16.pngآخ انقدر ماجرا دارم نمیدونم از کجا شروع کنم خدا به دادتون برسهhttp://up.vbiran.ir/uploads/43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngسعی میکنم خلاصش کنم:)http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/19511141098169633756_17.pngخب جمعه ی هفته ی پیش چند تا سوژه داشتیم میگمhttp://up.vbiran.ir/uploads/19511141098169633756_17.png

http://up.vbiran.ir/uploads/28511141098169624565_13.pngعصر نشسته بودیم دورهم آقاجونم طالبی آورد من گفتم نمیخوام مرسیhttp://up.vbiran.ir/uploads/28511141098169624565_13.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngآقاجونم گفت:با توجه به شرایط معدت تو بچگی برات خوبه ها!!!http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngمنم انقدر خجالت کشیدم گفتم تا بیشتر آبروریزی نشده برم کوفت کنمhttp://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

9moc_2f64e20d941a942e86865bd61619a716.jpg

http://up.vbiran.ir/uploads/6393141098169927263_27.pngخیلیم خوش مزه بودhttp://up.vbiran.ir/uploads/6393141098169927263_27.png

http://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.pngبعدش خبر رسید که شام سیرابیه زنداییم ذوووق کرده بودhttp://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.png

http://up.vbiran.ir/uploads/16642141098169819421_22.pngولی منو دایی مهدی از اونجایی که چندشمون میشه و حلال زاده به داییش میره گفتیم نمیخوایمhttp://up.vbiran.ir/uploads/16642141098169819421_22.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6393141098169927263_27.pngمامانجونم برامون کباب سینی درست کردhttp://up.vbiran.ir/uploads/6393141098169927263_27.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6393141098169927263_27.pngیعنی یک بوی خوبی میومد دهنمون آب افتادhttp://up.vbiran.ir/uploads/6393141098169927263_27.png

http://up.vbiran.ir/uploads/28562141098169844803_23.pngیدفعه مامانمو زنداییم همزمان با لحن گریه گفتن:من سیرابی نمیخواااام کباب سینی میخواااامhttp://up.vbiran.ir/uploads/28562141098169844803_23.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngلحنشون ته خنده بود....قیافه هاشون که دیگه هیچی خخخخhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/16369141098170027361_34.pngساعت 8 و ربع بود دایی مهدی میخواست بره مسجدhttp://up.vbiran.ir/uploads/16369141098170027361_34.png

http://up.vbiran.ir/uploads/16369141098170027361_34.pngمنو مامانمم داشتیم نماز میخوندیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/16369141098170027361_34.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.pngیهو دایی گفت نخونید بابا اذان نگفتنhttp://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.pngمنم رکعت دوم بودم نمازمو تموم کردم مامانمم همینطورhttp://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.png

http://up.vbiran.ir/uploads/1009014109816984616_21.pngدایی هی میگفت اذان نگفتن ما میگفتیم چرا گفتنhttp://up.vbiran.ir/uploads/1009014109816984616_21.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngآخرش رفتیم باد صبا نگاه کردیم دیدیم گفتنhttp://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngمن:دایی میکشمتhttp://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/709814521115314752_4.pngخلاصه دایی رفت مسجد و اومدhttp://up.vbiran.ir/uploads/709814521115314752_4.png

http://up.vbiran.ir/uploads/39814145230117636294_6.pngگفت یکی از دوستاش براش مُشک آوردهhttp://up.vbiran.ir/uploads/39814145230117636294_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/39814145230117636294_6.pngگفت میخوام با اسفند دود کنمhttp://up.vbiran.ir/uploads/39814145230117636294_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/39814145230117636294_6.pngاولش یه بوی خوبی میومد هممون میگفتیم به به به بهhttp://up.vbiran.ir/uploads/39814145230117636294_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/22045145211153413953_6.pngیدفعه یک بوووووی گندی بلند شد که حد ندارهhttp://up.vbiran.ir/uploads/22045145211153413953_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/13892141098170136486_41.pngمامانم:مهدی یعنی گند زدی به بوی خوش کباب سینیhttp://up.vbiran.ir/uploads/13892141098170136486_41.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngزندایی:بوی دستشویی گاو میده(حالا اسمشو خودتون میدونید)http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانجونم:نمیدونستم مَشک انقدر بوی گندی میدهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمن:مامانجون مَشک توش آب میبرن اون مُشکه خخخخخhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngبعدم مرغ عشقارو ول کردیم تو خونهhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.pngیه خاطره بگم از ترس زندایی و اذیتای دایی مهدیhttp://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.png

http://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.pngزنداییم به شدت از اینا میترسه و هر موقع اینارو آزاد میکنیم اون میره تو اتاقhttp://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.png

http://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.pngیه بار منو زندایی تو اتاق بودیم مرغ عشقا هم ول بودنhttp://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.png

http://up.vbiran.ir/uploads/33986141098169915244_31.pngیدفعه دایی مهدی اومد الکی پخ از لای در دستشو کرد تو که مثلا مرغ عشق انداخته تو اتاقhttp://up.vbiran.ir/uploads/33986141098169915244_31.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngزنداییمم اول ترسید ولی بعد گفت هرهرهر خندیدمhttp://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6060143480345411605_1.pngبار دوم همینکارو کرد اما واقعی!http://up.vbiran.ir/uploads/6060143480345411605_1.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngمرغ عشقارو ول کرد تو اتاق منو زنداییم جیییغ میکشیدیم حالا درم از پشت گرفته بود واویلاhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6060143480345411605_1.pngمنم که نمیترسیدم اون موقع ترسیدمhttp://up.vbiran.ir/uploads/6060143480345411605_1.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngزنداییم رفت تو حموم من هی در میزدم داااایی جون مامانت باز کن!!!http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngخلاصه کلی خندیدیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/19511141098169633756_17.pngپریشب با خانواده مامانم اینا(از طرف آقاجونم)رفته بودیم پارکhttp://up.vbiran.ir/uploads/19511141098169633756_17.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngخیلیییییییییییییی خوش گذشت و کلی خندیدیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngمنو زینبم هی میرفتیم اون پشت درختا و جایی که کسی نباشه والیبال بازی میکردیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngتازه موقع پاستیل خوردن کلی به مردا تعارف کردیم(پاستیلش از این کرمیا بود)http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.pngبعد چایی داشتیم میخوردیم مردا نگاه میکردنhttp://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngیدفعه دوزاریمون افتاد این بدبختا چرا هیچی نمیخورنhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/1746714109816951004_12.pngبه عمو گفتیم بفرماییدhttp://up.vbiran.ir/uploads/1746714109816951004_12.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngعمو گفت:نمیخوام هر چی کرم بود اومد اینورhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.pngشام هم جوجه کباب و مخلفات بود.عمه جون خیلی زحمت کشیدhttp://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.png

5ylz_edb16e914b80a4cb7da49e97769b6763.jpg

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngحالا موقع برگشت ماشینا جا نبودن ما با دایی مهدی برگشتیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngحالا از اولش دایی شروع کرد غرررر زدنhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngهی میگفت جوجشو تو آب پیاز خوابونده بود و چقدر سفت بود و بی نمک بود و ....http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngدوباره روده بر شدیم از دست دایی مهدیhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.pngاینم یه عکس خانوادگی:http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png

kzb_c9006e19e3d21f31fec8c61ea7137236.jpg

http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.pngمحض اطلاع من سومی از سمت چپم(اون عقبیه)http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngفردا صبحشم رفتیم باشگاه تر زدیم واقعاhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngتمرینامون فوق العاده بودن ولی بازیمون.....http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngوااای وقتی برگشتیم میخواستیم پارک کنیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngینی 2 ساعت مامانم داشت پارک میکرد هی کج میشد ماشینhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngبعد دو ساعت که درست شد همون موقع یهو ماشین عقبیمون رفت....http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngانقدر خندیدم دل درد گرفتم مامانم قیافش خیلی خنده دار بودhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/34974141098170231724_43.pngو امااااا امروزhttp://up.vbiran.ir/uploads/34974141098170231724_43.png

http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.pngبماند دیروز خودمونو کشتیم واسه برنامه ریزی بوستان امروز با دوستامhttp://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانا میگفتن باید بزگتر بالا سرتون باشه هیچکدومشونم نمیومدنhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngخیلی خندیدیم حالا اون ماجرا ها بماند 20000 بار به هم زنگ زدیم و فحش دادیم و ...http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.pngحالا اوکی شده بود همشون بیان فاطی گفت مامانم نمیاد!!!http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.png

http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.pngچرا؟چون سرش درد میکنهhttp://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمنم گفتم بابا پاشو براش میوه بیار ناهار درست کن جارو کن یکم پاچه خواری کنhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngحالا اون هیچکار نکرد ولی منه بدبخت مامانم مث خر ازم کار کشیدhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngگفت رمزاتو فهمیدم سنا خانوم!!!فاطی تو روووووحتhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.pngدوباره کلی جنگ و دعوا کردیم واسه قرارhttp://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامان من گفت:مذاکرات ایران آمریکارو بدن دست شماها...ظرییییفِ منhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngخلااااصه اوکی شد واسه ساعت پنج و نیم رفتیم بوستان نرگسhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngیه بوستانیه واسه خانوم ها که خیلیم بزرگ و باحالهhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/3947914109816988453_26.pngاولش که بچه ها دیر کردن منو فاطی جلو در منتظرشون بودیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/3947914109816988453_26.png

http://up.vbiran.ir/uploads/28511141098169624565_13.pngمن زینبو دیدم اومده بود واسه والیبالhttp://up.vbiran.ir/uploads/28511141098169624565_13.png

http://up.vbiran.ir/uploads/18327145230031612888_6.pngبعد زنگ زدیم یاسی(با گوشی جدید فاطی)http://up.vbiran.ir/uploads/18327145230031612888_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngتازه خریده و تنها کسی که به جای اینکه بهش بگه مبارکت باشه گفته کوفتت بشه من بودم!!http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngتازه آرزوهایی که کردم بماندhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngیاسیم اومد حالا منتظر هنی بودیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngبعد یکی از هم مدرسه ایای مدرسه قبلیمونو دیدیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngداشتیم میرفتیم پیش مامانامون(رفتن جا بگیرن)که دیدیم هنی اومدهhttp://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png 3تامون مث خر یورتمه میرفتیم به سمتشhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png مامانش باورش نمیشد ما دوستاشیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngزنگ زدیم جای مامانارو پرسیدیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngرفتیم وسایلمونو پرت کردیم پیش مامانا و پیش به سوی ترامبولینhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمسابقه گذاشتیم چهار تایی میدویدیم چجوووورhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngهمه بهمون میخندیدنhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.pngرفتیم بلیت بگیریم حالا بماند چقدر چونه زدیم واسه پول خردhttp://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngپریدیم تو بازیhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمثل کانگرو بالا پایین میپریدیم روسریامونو در آوردیم شعر چرت و پرت خوندیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngشعر یه دبیر داریم از خودمون که ته خلاقیتهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngیاسی و فاطی رو یه تخته میپریدن من فقط قسم میخوردم نپرید الان تخته جرررر میخورهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمنو یاسی باهم پریدیم یعنی ته خنده بود پخش زمین شدیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/18044145230117636067_5.pngاومدیم بیرون رفتیم دستشوییhttp://up.vbiran.ir/uploads/18044145230117636067_5.png

http://up.vbiran.ir/uploads/18044145230117636067_5.png 3 تا دستشویی بود منو یاسی و هنی رفتیم دستشوییhttp://up.vbiran.ir/uploads/18044145230117636067_5.png

http://up.vbiran.ir/uploads/709814521115314752_4.pngاومدیم بیرون فاطی رفت گفت نرید ها من راهو گم میکنمhttp://up.vbiran.ir/uploads/709814521115314752_4.png

http://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.pngماهم عمدا فرار کردیم قایم شدیم ولی یکتا و عارفه لو دادن اهhttp://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngما 3 تا:یک،دو،سه بسوووووووووووووووزیhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6393141098169927263_27.pngرفتیم آب خوردیم و با آبجیا و داداشم رفتیم بوفهhttp://up.vbiran.ir/uploads/6393141098169927263_27.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngحالا هنگامه میگفت به داداشت بگو انقدر به حلما نگاه نکنهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمنم گفتم حالا انگار چی هس http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngولی خدایی خودمونیما حلما عشقههههhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngتازه یکی دیگه از فامیلامونم دیدم فقط فرار کردم که سلام نکنمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngاونجا همش داشتیم میگفتیم من حساب میکنم من حساب میکنمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngهمه داشتن بهمون میخندیدنhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngینی ما کمدین های این مملکتیم که ناشناخته ماندیم...رامبد ما اعتراض داریمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6393141098169927263_27.pngبالاخره 4 تا نوشمک صورتی خریدیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/6393141098169927263_27.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngرفتیم که عکس هم بندازیم یخمکامون آب شدن خخخخخhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngمامان منو مامان هنگامه رفته بودن بچه هارو ببرن سرسره بازیhttp://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngرفتیم مامانمو پیدا کردیم کلیییییییی عکس جیگرررر انداختیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngهنگامه که مارو کشت نصف وقتمون فقط واسه درست کردن روسریامون رفتhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/23190141098169943293_29.pngبعد با همه بچه ها رفتیم قصر بادیhttp://up.vbiran.ir/uploads/23190141098169943293_29.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngزنه هی سوت میزد ما 4 تایی داد میزدیم مرررگ درد مرض کووووفتhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngانقدر خندیدیم که حد ندارهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngهمشم 4 تایی دست همو میگرفتیم غیییییییییژژژژژژژژ سر میخوردیم و جییییغ میکشیدیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/644114521118235319_1.pngمامانمم مسئول ثبت این لحظات بود،عاشقتم مامانیhttp://up.vbiran.ir/uploads/644114521118235319_1.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngاستخر توپم رفتیم تازه خجالتم نمیکشیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/34974141098170231724_43.pngاینام چند تا عکس از بوستان نرگسhttp://up.vbiran.ir/uploads/34974141098170231724_43.png

http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.pngالبته راهنمای اصلی:):http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.pngمانتوی لیمویی با روسری سورمه ای:منhttp://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.pngمانتوی سبز با شال قرمز مشکی:ِیاسیhttp://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.pngمانتوی سبز با شال کرمی:فاطیhttp://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.pngمانتوی چهار خونه قرمز سورمه ای با روسری صورتی:هنیhttp://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png

v29q_2a990cd9298749c0a7e3e75848302961.jpg

c0q2_7881cf9555d4deb8cf7170c37555802d.jpg

7yzl_ba9d55e971c9a9051537b1bc36db8e30.jpg

j6xv_af9a11ac916c006beab9aabd46221797.jpg

tgyn_c51fbc785e3988c59706ac40d1dd9cb5.jpg

iht9_e4fae78e7521161e2f16aaaa3283428d.jpg

gpnq_7717cda6b90990b352bbb1787dc51367.jpg

http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.pngاینا فقط چند تاشون بودن 200 تا گرفتیم شکار لحظه هاhttp://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngموقع پایین اومدن از قصر بادی مامانم عکس گرفته ته خندس غش کردیم وختی دیدیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngبعدشم رفتیم والیبال بازی کردیم و دوباره سلفی گرفتیم تا شب شدhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngبابا لنگ درازم تموم کردم خیلی محشر بودhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

kjzt_b9136de47330a326fd94bd621e4bb43f.jpg

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngاین اردکای گوگولی هم که من عاشقشونمhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngاسماشون:کاکلی و فُکُلی و کُکُلی و مُکُلیhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6393141098169927263_27.pngاینم ذرت مکزیکی که خودمون درست کردیم:)http://up.vbiran.ir/uploads/6393141098169927263_27.png

unte_a04261b91936b83d3a73ea9b4e9569bb.jpg

http://up.vbiran.ir/uploads/709814521115314752_4.pngببخشید بازم طولانی شد..اصن من نمیتونم خلاصه بنویسمhttp://up.vbiran.ir/uploads/709814521115314752_4.png

http://up.vbiran.ir/uploads/26027141098170228729_49.pngبای تا بعــــدhttp://up.vbiran.ir/uploads/26027141098170228729_49.png

o37c_capture.png


Tag's: دوستای عشق ، ترامبولین ، قصر بادی ، خاطره ، عکس ، 4منگولا
نظرات (50) . |by-> ♫♥♪Şคຖค ๓iŞŞ♪♥♫ |Data-> چهارشنبه 8 شهریور 1396 . 05:51
ABOUT

@description
CATEGORIES
TAGS
LINKS
DES..

OTHER

♥کد لوگو♥

ابزار هدایت به بالای صفحه

سلام دوستان خوش اومدین♥امیدوارم از مطالبم خوشتون بیاد♥کامنت یادتون نره♥با تبادل لینک هم به شدت موافقم♥خوااااااهش میکنم قضاوت نکنید♥خوش بگذره♥♥♥.


دانلود آهنگ