پشتیبانی

☆♡نِوِشتهـِ هــاےِ صُورتےِ مَنـ ♡☆
☆♡نِوِشتهـِ هــاےِ صُورتےِ مَنـ ♡☆
♥ງ໐໐໓ ๖ฯē Şน๓๓ēr♥

415x_img_20170907_013404.jpg

cafe-webniaz.irمیگن پاییز فصل عاشقاست...اکثرا تو این فصل عاشق میشنcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irاما نگفتن اونایی که خودشون پاییزین تکلیفشون چیه؟cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irاونا---->خود عشقن♥cafe-webniaz.ir

きゃわたん デコメ

cafe-webniaz.irسلاااااااووووووم!پر انرژی باشید بابا گریه نداره کهcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irانقدر میخندید و خوش میگذره بهتون که یادتون میره تابستونوcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irبخشی از کتاب پنگوئن ها فیزیک میخوانند،خرس ها ریاضی درس میدهند!cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irاین آخرین پستم تو این تابستون هست،یعنی میره تا سال دیگهcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irپارسال هم همین کارو کردم،ولی وبو حذف نمیکنمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irپس غررر نزنید دوباره این رمان مینویسه،آخریشه:)cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irواقعا هم یه رمان طولانیه باحاله با کلی عکسcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irبفرمایید ادامه مطلبcafe-webniaz.ir

 

 

cafe-webniaz.irخب بگم از جمعه هفته پیشcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irاولاش که مثل همیشه گذشت ولی از اونجایی که ما فرداش مهمونی داشتیمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irزنداییم گفت پاشید بریم خرید کنیم واسه فرداcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irخب اولین خرید چی بوووود؟ظرف ژلهههههcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irرفتیم یه پلاستیک فروشی خب بسته بود:(cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irرفتیم یکی دیگه در چند متریش بودیم هی خدا خدا میکردیم باز باشهcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irوقتی رسیدیم و دیدیم بازه 3 تایی دست و جیییغ و هوراااااا:))cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irخب کلی وقت اونجا بودیم و انتخاب کردیم و کلی خرت و پرت دیگم خریدیمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمقصد بعدی؟؟خریدن خودِ ژلهcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irرفتیم تو سوپری و میخواستیم ژله برداریمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irحالا یه جوری چیده بودنشون عوضیا یکیو ورمیداشتی همشون میریختنcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irزندایی:آقا برداریم که میریزهcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irیارو:خب بریزه جمع میکنمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irانقدر خندیدیم یارو هی استرس وارد میکرد میگف آخ الان میریزه،در گیره با خودشcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irاومدیم بیرون دیدیم پلیس داره از پایین همرو جریمه میکنهcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمن:یااا پلیس...بدوییییییییییییییدcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irما 3 تا زن گنده داشتیم میدویدیم ته خنده بودcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irرسیدیم به ماشین دیدیم یه یارویی از پشت ماشین چسبونده بهمونcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمامانمم نمیتونست از پارک در بیادcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irخوشبختانه یارو هنو نرفته بودcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irبهش گفتیم یکم بره عقب ترcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irتا اون رفت عقب ماشین جلوییمون رفت!!!!!!!!!cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irانقدر خندیدیم که نگو،یارو بد ضایع شدcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irولی زندایی براش یک دستی تکون داد که ترکیدیمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irهیچی بعدم رفتیم یکم دیگه خرید کردیمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irاومدیم خونهcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irیعنی همینطوری 3 تایی میدویدیم و کار میکردیمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمن داشتم کاهو هارو جدا میکردم و تعریف میکردم آره یه بار یه کرم دیدم توش انقدر ترسیدمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمامانم:خب حالا مال همون موقع بوده فقطcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irیدفعه لال شدم خشکم زدcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irزندایی:سنا چیشد؟cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمن هیچی نگفتم فقط لال شدم و کاهورو نشون دادمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irزنداییم سرشو آورد جلو هی نگاه میکرد به کاهوعه cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irزندایی:چیه سنااااا؟cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمن با صدای لرزون:کرم!!!cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irزنداییم تازه نگاش افتاد بهش دو تایی چناااان جیغی کشیدیم cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irکاهورو پرت کردم هوا و با زندایی الفرااااااااااااااارcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irکرمه زنده بود لامصب اییییییییییییییییییcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irینی حالم بهم خوردcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irخلاصه کلییی کار کردیم و ژله و سالاد و کوفت و زهر مار درست کردیمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمامانجونم هی زنگ میزد میگفت بیایید پایین زشته جلو عمه جونcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irولی همش یه کار جور میشدcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irآخرین کار درست کردن پرده بودcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمن همش میگفتم یا خدا الان کل پرده میاد پایینcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irوقتی درست شد مامانم گفت:آخیییش،عین خشتک رقیه که کشش در رفته بودcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمامانجون زنگ زد دیگه داشت تهدید میکردcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمن:الان دیگه مامانجون جیغ میزنهcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمامان:بریم تا با چاقو نیومدهcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irدویدیم پایین حالا چادر سرمون نبودcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irآقاجونمم گفت:نفیسه؟موهات پیداس؟سنا؟چادرت آفتاده؟الهه؟چااادرت کوووووcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irهیچی شب شد و میخواستیم شام بخوریمcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمامانجونم و آقا جونم جناق شکستن سر 100 تومنcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irبه دو دقیقه نکشید مامانجونم برد و چنان بالا پایین میپرید هممون خشکمون زده بودcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمن:مامانجون شما زانوت درد نمیکرد احیانا؟cafe-webniaz.ir

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngآقاجونمم حرصش گرفت(شام کوکو بود اون جناق مرغ از ناهار مونده بود)http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngگفت:این کوکو سبزیه تخم مرغش کمهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانجونم:اگه کمه خجالت که نمیکشه وا میره...http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngچند لحظه همه ساکت شدن و به این جمله فکر کردن یهو همه باهم ترکیدیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngبعد شام زندایی میخواست بره روسری بخره با بچه ها رفتیم اندفعهhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngرفتیم سوار ماشین شدیم مامانم استارت زد یهو ماشین خاموش شدhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngواکنش هاhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

مامان:جااااااااااااااااااان؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngزندایی مامانمو زد و گفت:ابلفضلhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمن:همه باهم.اشهد ان لا اله الله....http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngفردا ظهرش خونه عموی مامانم واسه ناهار دعوت بودیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

ekii_e46eaa9d2d1d8f493f688ea2dd2ac701.jpg

http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.pngدایی محسن و زندایی بهاره هم از اصفهان اومده بودنhttp://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png

رفتیم اونجا دایی مهدی هی داشت زن عمو و عمه و ماهارو میبوسیدhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngیهو گفت:حالا اشتباه بوس نکنمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngیعنی کل جمع ترکیدنhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngسر ناهار عمو هی میگفت آشش خیلی خوشمزستhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngانقدرررر گفت که مامانم گفت:عمو چه نقشی در درست کردن آش داشتن؟؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngزن عمو:سبزیشو پاک کردنhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngعمو:میخورید یا بریزم تو ظرف ببرید؟؟یا خدااااhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

動物 のデコメ絵文字هیچی بعد ناهار و جمع و جور کردن منو زندایی احسانو و امین動物 のデコメ絵文字

動物 のデコメ絵文字 رو بردیم تو حیاطشون دوچرخه بازی کنن動物 のデコメ絵文字

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngاومدیم تو خونه مردارو بیرون کردیم خودمون نشستیم دور همhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngالبته من رفتم لیوانا رو بزارم تو کابینت(از اونجایی که دو متر هستم)http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

シンプル のデコメ絵文字یهو شنیدم مامانم گفت زینب بدووو موهاتو جمع کنシンプル のデコメ絵文字

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngلعنتی موهام چقدر بلند بود مامانم گولم زد کوتاه کرد عرررررررررررhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngالان تا شونمه...دارم میسسسوووزمhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngجیغ زدم:اصلا هم حسود نیستممممممhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngولی،ایشالا شپش بگیری،موخُره بگیری،ریزش بگیری کچل شیییییhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/39814145230117636294_6.pngرفتم منم نشستم پیششونhttp://up.vbiran.ir/uploads/39814145230117636294_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/22045145211153413953_6.pngیه سوسک پلاستیکی همش دست بچه ها بود کرم میریختن میاوردن پیش منhttp://up.vbiran.ir/uploads/22045145211153413953_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمنم میدونستم الکیه ها ولی نا خود آگاه جیغ میزدمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngهر جا هم میرفتم این دنبالم بود اهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngزینب گفت یه بار معلممون حامله بودhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngزیر تخته پاکن سوسک پلاستیکی گذاشتن اونم حالش بد شد و اورژانس و اینا...http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانم:معلم چی بود؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngزینب:عربیhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمن آروم گفتم:کاش ریاضی بود...http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.pngهیچی برگشتیم خونه و شب شدhttp://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.png

http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.pngفاطی زنگ زد دو ساعت حرفیدیم باز مهمونا نیومدنhttp://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.png

http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.pngبالاخره همشون با هم اومدن:/http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43199141098169610749_16.pngخیلی خوش گذشتhttp://up.vbiran.ir/uploads/43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngبا مهسا و ریحون رفتیم تو اتاقhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png ریحانه داشت از اتفاقای مشهدش میگفت یدفعه گفت:یعنی انقدر گُّهـــــhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngیدفعه آقاجونم در زدhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngبعد شام هم کلی والیبال بازی کردیم تو اتاق و خندیدیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngیکی از خاطرات ریحونو بگم:http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pnghttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngگفت تو قطار تازه سوار شده بودیم من رفتم دستشوییhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

اومدم در کوپه رو بزنم با آهنگ داشتم میخوندم درو واکن اُاُاُ وا کن بدو بدو واکنhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngدید صدایی نمیاد محکم در زد گفت:واکن دیگه این لامصبوhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngیدفعه یه مرده گفته کیه؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngریحون گفته:آقاجون یا درو وا میکنی یا...http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngیهو یه مرده درو وا کرده دیده اصن این کوپه خودشون نیستhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

シンプル のデコメ絵文字آره خلاصه مهمونا رفتنو داییا و زنداییا و آقاجون و مامانجون موندن دور هم نشستیمシンプル のデコメ絵文字

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngهی از غذای ظهر غیبت کردیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngدایی محسن تازگیا از مهدی هم غرغرو تر شدهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/18044145230117636067_5.pngبحث این شد که گوش مامانجونم پاره شده باید چیکارش کردhttp://up.vbiran.ir/uploads/18044145230117636067_5.png

زندایی بهاره هم داشت توضیح میداد که باید جدا بخیه بخوره و ایناhttp://up.vbiran.ir/uploads/18044145230117636067_5.png

http://up.vbiran.ir/uploads/18044145230117636067_5.pngآقاجونمم با دقت گوش میداد یهو گفت اعهههه واقعا؟http://up.vbiran.ir/uploads/18044145230117636067_5.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngدایی محسن:بابا میخواسته یه تیکه همرو بدوزه،نه بابا جان با چرخ خیاطی هم نمیشهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngزندایی:نفیسه پاشو تو پس دوزیت خوبهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمردیم از خندهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.pngبعد نمیدونم بحث چیچی شد زندایی بهاره گفت خب این نظر پزشک عمومیهhttp://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.png

http://up.vbiran.ir/uploads/26027141098170228729_49.pngمامانجون:نه متخصصیهhttp://up.vbiran.ir/uploads/26027141098170228729_49.png

http://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.pngآقاجونم:کیو میگی؟http://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.png

مامانجون:همون طبقه بالاییه

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngآقاجونم زد پشت مامانجون و با حالت داد گفت صد بار بت نگفتم اون عمومیه؟؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngترکیدیم از خندهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngاونام رفتن و منو مامانم مث خر کار کردیم و ظرف شستیم ایناhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/3947914109816988453_26.pngموقع خواب که شد احسان کرم میریختhttp://up.vbiran.ir/uploads/3947914109816988453_26.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png گفتم مامان توله سگ چی میشه به انگلیش یادم رفته؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانم:تِووووووُله داگhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngیعنی واقعا کههههههhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.pngاینم عکس گل هایی که دایی محسن و زندایی بهاره جون زحمت کشیدن:http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png(اون با آرزوی موفقیت برای قبولی مامانمه برا ارشد)http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png

5rt_714b54eb5e81b00771aac3d1c00563e5.jpg

http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.pngو منو مامان گذاشتیمشون تو آب که دیر تر پژمرده شنhttp://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png

hs0h_ad18860e90efda87cb1f4aeb5b835118.jpg

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngسه شنبه هم دوستام اومدن خونه ماhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/3947914109816988453_26.pngخیلی دیر کردن عوضیا،فاطی و هنی باهم رسیدنhttp://up.vbiran.ir/uploads/3947914109816988453_26.png

http://up.vbiran.ir/uploads/19011145211006414470_41904141098169839653_20.pngیاسی ده دقیقه بعدش اومد منم درو براش وا نمیکردمhttp://up.vbiran.ir/uploads/19011145211006414470_41904141098169839653_20.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngکلی بقیه التماس کردن که تازه از شمال اومده و گناه داره در پاکینگو باز کردمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngاومد بالا هممون دمپایی دستمون بود ینی دید وحشت کرد کلی زدیمشhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngاول رفتیم اتاق شربت خوردیم و اینا یکم فوضولی کردنhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngبعد کیک درست کردیم باهم انقدر خندیدیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمن:یاسمن خسته نشی یه وخ،بیا هم بزن ببینمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngیاسی:من اینهمه کار کردممممممhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمن:میشه نام ببری؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngیاسی:شیر ریختم،شیر ریختم،شیر ریختم!!!http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمایع کیک هم مالیدیم رو دماغ هم خخخخ ینی ریدیم قهوه ایم بودhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngبعد رفتیم تو اتاق هی اونا کرم میریختنhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/28511141098169624565_13.pngبعد پانتومیم به سبک خندوانه بازی کردیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/28511141098169624565_13.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngکر شدیم آهنگ گذاشتیم تو گوشمونhttp://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngیهو وسط حدس زدن متن آهنگو میگفتیم،گیج میشدیم شدیدhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngرفتیم کیکو تزیین کردیم و با ژله خوردیم و عکس گرفتیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngالبته من دیدم خیلی داریم تمیز کیکو تزیین میکنیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngشکلاتو برداشتم همینطور خالی کردم روش بقیه هم پشت بند من ریدن بهشhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngبعدم کلی زر زدیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngیاسی هم دیر اومدن دنبالش کلیییی عکس انداختیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/16642141098169819421_22.pngاثنا(معاونمون)گفته منو هنی تو یه کلاسیم فاطی و یاسی تو یه کلاسhttp://up.vbiran.ir/uploads/16642141098169819421_22.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمیگن اینا خیلی شرن دبیرا گفتن جداشون کنیم خخخخخhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

xarg_58af1009a860a56851540bf7f7898f5f.jpg

vgzb_5c5c05575aa76296ab89f9bb7fb74504.jpg

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngخب دیگه هممونو میشناسید دیگهhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمنم ساق پوشیده بودم مانتوی هنگامه رو کشیدم رو خودم خخخhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/28511141098169624565_13.pngچهارشنبه هم با مهسا و ریحانه رفتیم بوستان نرگسhttp://up.vbiran.ir/uploads/28511141098169624565_13.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngانقدر خندیدیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngاولش رفتیم بلیت ترامبولین گرفتیم ریحون گفت آب میخوامhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngرفتیم اول بلیط قصر بادی هم گرفتیم و رفتیم مغازهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngاومدیم لارج بازی در بیاریم(کلا نفری 10 تومن داشتیم)http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/28511141098169624565_13.pngمن با این قیافه گفتم خانم این آیسی مانکی ها چندن؟http://up.vbiran.ir/uploads/28511141098169624565_13.png

http://up.vbiran.ir/uploads/1746714109816951004_12.pngزنه:چهار هزار تومن عزیزمhttp://up.vbiran.ir/uploads/1746714109816951004_12.png

http://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.pngمن:الان که فکر میکنم خیلی سیرمhttp://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.png

http://up.vbiran.ir/uploads/28511141098169624565_13.pngریحانه:این دلسترا چی؟http://up.vbiran.ir/uploads/28511141098169624565_13.png

http://up.vbiran.ir/uploads/1746714109816951004_12.pngزنه:دو هزار تومنhttp://up.vbiran.ir/uploads/1746714109816951004_12.png

ریحانه:بچه ها میخوایید تک دانه برداریم؟؟500http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمهسا:ریحانه آبتو بخر بریییییمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngریحانه:آب کجاس؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngزنه نشونش داد و ریحونم آب خرید و به جای سیصد تومن بهش دوتا شکلات دادhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngریحانم کلی غرررررررر زد گفت پولمو بدهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png 700تومن هم شد همه جا پونصده خخخخخhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngریحانه:قوطیشو تا آخر عمرم نگه میدارم آخرشم توش خاک میریزم باهاش دمبل میزنمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.pngیدفعه سه تایی یه چیزی دیدیم خشکمون زد مخصوصا ریحانهhttp://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngجلوی مغازهه زده بوود آبخوری این طرفhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngانقدرررررررر خندیدیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngبعد رفتیم ترامبولین هر چی گفتیم بابا نوبت ماعه یه سری دیگه میگفتن نه نوبت ماعهhttp://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngماهم رفتیم پیش فک و فامیل و اسنک و سمبوسه و کوفت و زهر مار خوردیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngاومدیم رفتیم دستشویی من رفتم دستشویی اون طرفیا وقتی اومدم ریحانه هنوز نیومده بودhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngهمینطوری داشت فحش میداد منو مهسا هم مرده بودیم از خندهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngچون دو نفر جلو در دستشویی ریحانه بودنhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngدرو وا کرد قیافش ته خنده بود خخخخخخخخخhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngهیچی رفتیم ترامبولین یه گله توی محوطه منتظر بودنhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngماهم رفتیم اونجا نشستیم هی تیکه مینداختیم به همhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/1009014109816984616_21.pngما:از ساعت 7 اینجاییمhttp://up.vbiran.ir/uploads/1009014109816984616_21.png

http://up.vbiran.ir/uploads/1009014109816984616_21.pngیه دختره:ما هم از دیروز اینجاییمhttp://up.vbiran.ir/uploads/1009014109816984616_21.png

http://up.vbiran.ir/uploads/1009014109816984616_21.pngیکی دیگه از اکیپ اونا:اصلا میخواستن اینجارو بسازن از من اجازه گرفتنhttp://up.vbiran.ir/uploads/1009014109816984616_21.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngخودشون ترکیدن هار هار میخندیدنhttp://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngمن:گوله نمک..http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngریحانه:یکی بیاد منو قلقلک کنه بخندم!!!http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngخلاصه تا نوبت اونایی که تو بودن تموم شد ما پریدیم تو اوناهم حسابی سوختنhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngبعدم اومدیم رفتیم قصر بادی خیلی باحال بودhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngاومدیم بریم استخر توپ زنه گفت نمیشه شماها برید میترکن بچه هاhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngتا حواسش پرت شد سریع دویدیم پریدیم توش خخخخخhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngدوباره بعدش رفتیم قصر و دیگه داشتیم جون میدادیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngریحانه دیگه نمیتونست بیا بالا پای منو گرفته بود میگف سناااا جون بکنhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمن بهت وابسته شدم باید منو بکشی بالااااhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمن:وااااای از این وابستگی،پامو سپردم دست کییییی؟؟؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngریحانه:به این احساس دل بستن دارم وابسته میشم ساده و آسون!!!http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمن:غلط کردی تووووhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngریحانه:نروووووو تو هم مثل من نمیتونی دووم بیااااریhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngخداااا شفاااااااااااااhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngگفتن وقتتون تمومه زنه هم وایساد جلو پله هاhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngماها هم گفتیم یه بار دیگه رفت کنار یه دور دیگم رفتیم همه سوختنhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngخیلی خوب بود در کل خوش گذشتhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngبعدم رفتیم آش خوردیم و عکس انداختیم و والیبال بازی کردیم و آهنگ گذاشتیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

j7bs_1c095d2bcd7723f6b3b5723238ecbca2.jpg

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngحالا این روزا من همش شیر هویج میخورم بتونم واسه امتحانای اول سال تقلب کنمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

8e8s_f24a7c54ce3e012684c67fc272cb7b09.jpg

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngشماهم هیچیو نبینیدا فقط آشغالای رو فرشو نگاه کنید:/خب بچه داریه دیگههههhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngنشستم برای احسان آهنگ من بچه شیعه هستم گذاشتمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.pngبعد کلی وقت ازش میپرسم امام اول کیه؟http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngمیگه سید احسان.......http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngفقطم همونجاشو یاد گرفته که میگه لعنت به دشمنانشhttp://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngآوره جمعه این هفته هم تولد مامانجونم بود میخواستیم کیک بپزیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانجونم گفت خلال بادوم داریم خلال پسته هم داریمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانم:شله زرده مگه؟خخخخhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngتزیینش خیلی خرابکاری شد قبلش دوباره رفتیم کلی خرید کردیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.pngهمسایه بالایی مامانجونم اینا یکی از اقوامشون اومده پیششون زندگی کنهhttp://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.png

http://up.vbiran.ir/uploads/16642141098169819421_22.pngمن:بنده های خدا انگار خیلی سختی کشیدنhttp://up.vbiran.ir/uploads/16642141098169819421_22.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngمامانم:آخجون ما سختی نکشیدیم...http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمن:ما سختی نکشیدیم،بدبختی و فلاکت کشیدیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngبعد بحث این نون های کپک زده شد که میدن گاوا بخورن و ایناhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png
http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngآقاجونمم از دیشب نونایی که گرفته بود تو ماشینش جا مونده بود داشت درست راسیشون میکردhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانم گفت خب حالا چیکار کنیم نونا رو؟بدیم گاوا بخورن؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngآقاجونم:نخیر گاوا نمیخورن ما میخوریمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

♥اینم عکسای تولد♥

c49e_ea6092ce17b4f358e8685ae54ae7a4af.jpg

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngفرداشم رفتیم خونه مامانجون مامانم ایناhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngخیلی خوش گذشت کلی اونجا میخندیم از دست آقاجونhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngگوشی خریده بلد نیست اس رو باز کنه،یا کیبرد رو فارسی کنهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمیگفت یه هفتس با اینا ور میرم نمیتونم خخخخhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngما هم براشون کیک و اینا برده بودیم هی آقاجون میخوردhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngیهو گفت:خوب شد اومدین گُسنَمون بود(به قمی)http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngآقاجون:خب سنا مدرسه ها باز میشه!!بعدش چی بود؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngمن:بدبختی آغاز میشهhttp://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

xfaf_0407aaedcedc4214408bb95dda0deaac.jpg

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngوقتی برگشتیم مامانم میخواست پارک کنه هی میگفت اه کجم و ایناhttp://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمن:انقدر که تو پارک ماشین وسواس داری تو تربیت منو احسان داشتی الان وضعمون این نبودhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngیکشنبه منو مامانم رفتیم دوباره لوازم التحریر بخریمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngبنزین نداشتیم گفتیم خب با گاز میریمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngآقاجونم گفت حالا خیلی به گاز اعتماد نکنیدhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngگاز مث گوز میمونه یهو میبینی رفتـــــ خخخخخhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngحالا بماند چقدر خندیدیم سر خرید کردن و پارک کردن ماشینhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngاومدیم برگردیم مامانم گفت سنااا به من اعتماد کنhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمن:فکر نمیکنم طولی بکشهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمامانم:فقط کدوم وری باید میرفتیم؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمن:یاااااااا امام حسیننننننننننننننhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngتو راه برگشت رفتیم مانتو فروشی و منم یه مانتو روزنامه ای خوشمل خریدمhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngبعد از ظهرشم دوباره رفتیم کلی خرید کردیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngامروزم باشگاه بودیم یاسی به گردنبد یه دختره اشاره کرد و گفت:این قلاده سگ نیست؟http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngمن:چرا فقط یه زنگولش کمهhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngبعد باشگاه اومدیم خونه حمام رفتم دوباره رفتیم پاساژ گردی و خریدhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngبعد از ظهرشم رفتیم دوباره خخخخخ چه حالی میده هاااااhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngآهان پنجشنبه تولد سامان بودهhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngببخشید انقدر دیر شد دیگهhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngتولدت مبارک بهترین تنظیم کننده دنیااااااااhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

2uw4_capture.png

♥اینم عکس وسایل امسال♥

4fdd_5450b8fa27d7fdb4dad6bdea4240b409.jpg

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngکیف و جامدادیم از پارساله فقط خخخخhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngو اینم لیست کتابایی که این تابستون خوندم:http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngالیور تویستhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngسرود کریسمسhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngهری پاتر و تالار اسرارhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngهری پاتر و فرزند نفرین شدهhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngشازده کوچولوhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngاتفاق های ناگوارhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngسیرک آدم خوارhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngبابا لنگ درازhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngمعمای خانه مخفیhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngبچه چلمن آن قدیم ها چه خوب بودhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngبچه چلمن حرف،حرف رودریک است و بسhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngبچه چلمن حقیقت زشتhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngبچه چلمن گرفتاری برفیhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngبچه لاغر مردنی موی دماغhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngبچه لاغر مردنی آخرین ضربهhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngبچه بی عرضه دیگه ذله شدمhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngبچه بی عرضه بدشانسی از نوع خفنhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngسفر پر ماجرا با خوکچه های هندیhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngجودی انجمن مخفی تشکیل میدهدhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngجودی دکتر میشودhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngدور دنیا در هشت روز و نصفیhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngجودی و تابستان پر ماجراhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngجودی و طلسم بدشناسیhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngدر جستجوی گنجhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngجودی و تعطیلات خوش کریسمسhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngزنان کوچکhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngعلوم و ریاضی و فارسی و زبان و عربی هفتم رو دوره کردمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngممنون از فاطمه جونم که یادم داد موزیک پلیر درست کنمhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngنظرتون چیه راجعشون؟4 تا آهنگهhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngراستی شنیدین میگن جمعه این هفته غمگین ترین روز ساله؟http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngهم فرداش اول مهرهhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngهم غروب شهریورهhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngهم عصر جمعستhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngهم فرداش شنبستhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngهم اول محرمهhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngهم تولد تتلوعهhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.pngیا خدا خودت رحم کنhttp://up.vbiran.ir/uploads/31966143480345619112_6.png

http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.pngخب دیگه...حرف آخر:http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.png

cafe-webniaz.irگفته بودم پاترهدم؟cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irامروز تولد اما واتسون جونمونهههcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.ir 38سالش شدcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irما توی هاگوارتز احتیاجی به گوگل نداریم،ما هرمیون گرنجر رو داریم:)cafe-webniaz.ir

xy9d_capture.png

http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.pngپیشاپیش تولد فرناز جووونمو تبریک میگم تولدش 25 آبانهhttp://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.png

http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.png منم 27 آبانم تبریک یادتون نرههههه هااااhttp://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.png

http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.pngفاطمه جونمم که 17 آذره،تولدت مبارک پیش پیش گلمhttp://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.png

http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.pngو همه عشقایی که هر ماهی هستید،تولدتون مبارکــhttp://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.png

http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.pngمن اواسط بهمن ماه یه آپ خواهم داشتم،تونستید سر بزنید ولی خبر نمیکنم که آپمhttp://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.png

http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.pngپیشاپیش محرم رو نسلیت میگم،التماس دعاhttp://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.png

http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.pngخیلی تابستون خوبی بود در کنار شماها و دوستای عزیزمhttp://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.png

http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.pngاز اومدن پاییز به شدت هیجان زدم،عاشق پاییزمhttp://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.png

http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.pngممنون که تو این مدت کنارم بودینhttp://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.png

http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.pngدوستتون دارم،ایشالا هممون با خیال راحت برگردیم به دنیای وبhttp://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.png

http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.pngبای عزیزای دلمhttp://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png

g24s_capture.png


Tag's: خداحافظ تابستون ، پایان شهریور ، مهمونی دوستانه ، عید غدیر ، کیک ، مدرسه ، تولد ، بوستان نرگس ، اما واتسون ، هری پاتر
نظرات (94) . |by-> ♫♥♪Şคຖค ๓iŞŞ♪♥♫ |Data-> یکشنبه 19 شهریور 1396 . 21:55
ABOUT

@description
CATEGORIES
TAGS
LINKS
DES..

OTHER

♥کد لوگو♥

ابزار هدایت به بالای صفحه

سلام دوستان خوش اومدین♥امیدوارم از مطالبم خوشتون بیاد♥کامنت یادتون نره♥با تبادل لینک هم به شدت موافقم♥خوااااااهش میکنم قضاوت نکنید♥خوش بگذره♥♥♥.


دانلود آهنگ